Google Docs

 Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.


Full de càlcul ,presentacions, documents, dibuix i formularis. 



A més del processador de textos i dels fulls de calcul, Google DOCS ens permet crear presentacions, fer dibuixos i definir formularis electrónics.



 PRESENTACIÓ AMB GOOGLE DOCS
 Aquesta presentació sobre les eines 2.0 s'ha fet amb Google DOCS. Per a veure-la nomes cal clicar aquest enllaç.



VIDEO A YOUTUBE PER A GOOGLE DOCS
Aquest video ha estat incrustat en el bloc a partir del codi HTML generat a youtube.